Podprůměrní lídři dokážou zvedat laťku jen druhým. Průměrní lídři dokážou zvedat laťku sobě. Nadprůměrní lídři dokážou vlastním příkladem inspirovat druhé, aby si laťku zvedali sami.

Aleš Buksa

Kategorie:   Aleš Buksa

Komentáře