Jestliže mlčíš, mlč z lásky, jestliže mluvíš, mluv z lásky, jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky, jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.

Aurelius Augustinus

Kategorie:   Aurelius Augustinus

Komentáře