Ve světě neexistuje vakuum. Kde ubývá dobré energie, přibývá zlá, a naopak. Tak je to i s našimi vlastnostmi. Potřebujeme pouze správně identifikovat protipóly, abychom pochopili, co dělat méně, a co více. Například protipólem k pokoře jsou pýcha a marnivost. Protipólem k lakomosti je velkorysost. Protipólem k lenivosti je snaživost. Jakmile protipóly identifikujeme, snažme se oslabit ty negativní a posílit ty pozitivní. Pak se začneme posouvat.

Dalajláma

Kategorie:   Dalajláma

Komentáře