Když si vybíráme nové auto, nejdříve si něco přečteme o výhodách či nevýhodách toho či onoho modelu a zjistíme jeho vlastnosti. Tím, že následně o těchto vlastnostech přemýšlíme, dokážeme dotyčný model lépe ocenit a zároveň roste naše sympatie a touha mít ho. Podobným způsobem kultivujeme svou trpělivost a toleranci k druhým lidem. Přemýšlením o druhých vzrůstá naše úcta k nim.

Dalajláma

Kategorie:   Dalajláma

Komentáře