Každé otálení zvyšuje pochybnost, jestli to vůbec zvládneme. Každá proluka totiž dává mozku čas na výmluvu a rozptylování. Naopak každá akce zvyšuje soustředění. Ať jsme při akci úspěšní, či neúspěšní, poznáváme, kudy správná cesta vede či nevede a co případně můžeme udělat lépe.

Dale Carnegie

Kategorie:   Dale Carnegie

Komentáře