Pokaždé, když jste v pokušení reagovat stejným starým způsobem, zeptejte se, zda chcete být zajatcem minulosti, nebo průkopníkem budoucnosti.

Deepak Chopra

Kategorie:   Deepak Chopra

Komentáře