Pesimismus je nepraktický. Nutí nás lpět na neúspěších, k nimž jsme ještě nedokráčeli, a snižovat úspěchy, kterých jsme již dosáhli. Proto v nás probouzí nerozhodnost, která vede k tomu, že od úspěchů dokráčíme k neúspěchům.

Ernest Hemingway

Kategorie:   Ernest Hemingway

Komentáře