Jestliže jste schopni si něco přát, vesmír je schopen to vytvořit.

Esther Hicks

Kategorie:   Esther Hicks

Komentáře