Nedovolte, abyste jeden druhého podváděli. Nedovolte, abyste druhé uráželi. Nedovolte, aby váš hněv či zášť způsobily druhým bolest. Jako matka, jež vlastním životem ochraňuje své dítě, své jediné dítě před nebezpečím, dovolte, aby vaše láska proudila celým vesmírem. Do jeho výšin, do jeho hlubin, do jeho šířky, neomezená láska, bez nenávisti a nepřátelství.

Gautama Buddha

Kategorie:   Gautama Buddha

Komentáře