Posvátná geometrie je kompaktní přístup k porozumění způsobu, jak je vesmír projeven, uspořádán a udržován.

Karen Pryor

Kategorie:   Karen Pryor

Komentáře