Hlaď, aniž rukou pohneš, aniž slovo vyřkneš. Hlaď svým klidem, hlaď tím, jaký opravdu jsi.

Ing. Miroslav Hrabica

Kategorie:   Miroslav Hrabica

Komentáře