Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.

Nikola Tesla

Kategorie:   Nikola Tesla

Komentáře