Žádný bojovník Světla nikdy nespěchá. Čas pracuje pro něho, bojovník se učí přemáhat netrpělivost a vyhýbá se neuváženým činům. Když kráčí pomalu, všímá si, jak pevné jsou jeho kroky. Ví, že se účastní rozhodné chvíle v historii lidstva a musí změnit sám sebe, dříve než bude přetvářet svět. Proto si vybavuje slova Lanzy del Vasta: "K nastolení potřebuje revoluce čas, žádný bojovník nesklízí plod, dokud ještě není zralý."

Paulo Coelho

Kategorie:   Paulo Coelho

Komentáře