Na toho, jenž dobrovolně trpí nevědomostí, padá vina za všechny zločiny z nevědomosti, stejně jako na toho, kdo zhasl světla majáku, padá vina za všechna ztroskotání.

Samuel Johnson

Kategorie:   Samuel Johnson

Komentáře