Nesnažme se zavděčit všem ani umět vše. Ani jedno nelze. Když se budeme snažit být dobří ve všem, nevynikneme nakonec v ničem. Žádný člověk není schopen vynikat ve všem, ale každý je schopen vynikat v něčem.

Tomáš Baťa

Kategorie:   Tomáš Baťa

Komentáře