Jestliže se pokusíte být dobří ve všem, nevyniknete nakonec v ničem.

Tony Robbins

Kategorie:   Tony Robbins

Komentáře