Vděčnost povede vaši mysl způsoby, kterými věci přicházejí a bude vás udržovat v dokonalé harmonii s tvořivým myšlením a ochrání vás před pádem do soutěživého myšlení. Bud’te vděční. To vás přivede do harmonického vztahu s dobrem ve všem a dobro ve všem bude směřovat k vám.

Wallace Delois Wattles

Kategorie:   Wallace Delois Wattles

Komentáře