Život se Ti změní, jakmile dokážeš snést i velké trápení s úsměvem. Ne proto, že nemáš cit, ale proto, že máš velké srdce a moudrou mysl.

Aristotelés

Kategorie:   Aristotelés

Komentáře