I velké trápení se stane krásným, když jej snesete s úsměvem. Neříkám tím: Buďte k sobě tak necitliví, ale naopak: Mějte tak velké srdce i mysl.

Aristotelés

Kategorie:   Aristotelés

Komentáře