Když přestanete svět kolem sebe neustále pojmenovávat a nálepkovat, znovu získáte schopnost vnímat zázraky.

Eckhart Tolle

Kategorie:   Eckhart Tolle

Komentáře