Stres se vaří v naší hlavě. Základní suroviny k přípravě jsou dvě: uvědomění, že jsme ‚zde‘, a přání být ‚tam‘. Stres ale není řešení. Jedině skutečná cesta od toho, kde jsme, k tomu, co si přejeme, je řešení.

Eckhart Tolle

Kategorie:   Eckhart Tolle

Komentáře